menu

Duizendknoop bestrijden

Anita Molenaar
Marketing

Japanse duizendknoop bestrijden – of eigenlijk beheren – met waterdoorlatend doek.

Proeven lijken aan te tonen dat je met uitputting alleen duizendknoop niet kunt uitschakelen. KING : ROOTBARRIER heeft nu in Duitsland een aantal proeven gedaan met het waterdoorlatende DuPont™ Plantex® Platinium-doek, dat zorgt dat men een ‘besmet’ perceel in ieder geval kan blijven gebruiken. 

DuPont™ Plantex® Platinium weert de meest invasieve planten zoals de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) en de berenklauw (Heracleum sphondylium).