menu

Maatregelen omtrent coronavirus

Anita Molenaar
Marketing

De Nederlandse Rijksoverheid heeft diverse maatregelen ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. KING Group volgt deze maatregelen op en blijft prioriteit geven aan de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten en leveranciers. Wij hanteren hierbij preventieve maatregelen conform de richtlijnen, welke worden voorgeschreven door het RIVM in Nederland.

Wij streven ernaar onze klanten en partners te blijven bedienen als gebruikelijk zodat de activiteiten voor uw organisatie optimaal kunnen worden voortgezet. Wij hebben diverse maatregelen genomen om de bedrijfsprocessen te waarborgen, onze werknemers een veilige werkplek te bieden en de kans op een eventuele besmetting te minimaliseren. De ingevoerde maatregelen blijven in ieder geval tot en met 6 april 2020 van kracht.

De medewerkers van KING Group zullen vanuit kantoor Zeewolde of zo mogelijk vanuit huis hun werkzaamheden voortzetten. De reguliere openingstijden blijven gehandhaafd. Er worden echter geen bezoekers ontvangen. Zoveel mogelijk worden de digitale communicatiemiddelen ingezet om goed contact met elkaar te kunnen onderhouden. Productie en logistiek werken door vanuit Zeewolde. Laden en lossen is mogelijk op locatie, met inachtneming van de ingestelde maatregelen, waaronder een gepaste afstand houden tot elkaar (1,5 meter).

De Customer Service is zowel per e-mail als telefonisch bereikbaar. U kunt uw bestellingen blijven plaatsen en deze worden volgens reguliere werkwijze geleverd.

We hebben met elkaar te maken met een uitzonderlijke situatie en zetten gezamenlijk de schouders eronder om veilig en zo goed mogelijk de dagelijks gang van zaken te continueren.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen op +31 (0) 320 232 422.