menu

Ondergronds zit het grote probleem

Anita Molenaar
Marketing

Bron: Apeldoorns Stadsblad week 17

Het lijkt een aardige plant, de Japanse duizendknoop. Maar pas op! Het is eerder een wolf in schaapskleren. De snelle groeier is een ware woekeraar. In april komen kleine rode knoppen en blaadjes uit de grond. Binnen een paar weken ontstaan dikke, holle stengels van 1-3 meter hoog. lijkend op bamboe. De sterke wortels groeien door asfalt heen en kunnen zo wegen en dijken beschadigen. De gemeente gaat nu aan de slag om een unieke manier van bestrijden te testen. 

APELDOORN - Sievert Gla­zenburg werkt als vakspecialist Groen bij de gemeente Apeldoorn. "Elk jaar brengen we in kaart waar de Japanse duizendknoop te vinden is. Het gaat nu om tientallen locaties. We kunnen de groei binnen de perken houden door afmaaien van de plant of door chemische middelen toe te passen. Maar onder de grond zit het grootste probleem. De plant heeft lange wortels die flink doorgroeien, zonder dat je het ziet. Die wortelstokken zijn enorm hardnekkig."

Waterdoorlatend doek
Het bedrijf KING RootBarri­er heeft een methode ontwikkeld om langdurig af te komen van de Japanse duizendknoop. Buitendienstmedewerker Sean Helmus was betrokken bij een proef in de gemeente Zeewolde. 'We hebben een bermvak afge­dekt met speciaal type on­kruiddoek, waar de plant niet doorheen kan groeien. Daar overheen is schone grond ge­stort. Andere planten kunnen er gewoon bovenop groeien omdat het doek waterdoorla­tend is. Tot op heden is hier geen duizendknoop meer ge­zien. Het doek lijkt dus werk­zaam te zijn."

Hellingproef
In Apeldoorn wachtte deze week een nieuwe uitda­ging: de hellingproef. KING RootBarrier en de gemeen­te Apeldoorn gingen aan de slag aan de Houttuinen-Oost in de wijk Woudhuis. Sievert: "Langs de geluidswal van de Aso staan vele duizenden vierkante meters duizendknoop. Op een horizontaal vlak werkt het onkruiddoek. Nu is het de vraag of het ook lukt als we een hellend vlak afdekken. Dat kan heel andere technische problemen ge­ven. Je wilt natuurlijk niet dat de grond die we aanbrengen op het doek, naar beneden uitzakt." Sean Helmus: "Het onkruiddoek is uniek in de wereld. We filmen het hele proces in Apeldoorn en ma­ken er een instructiefilm van voor andere partijen."

Niet snel in de tuin
De kans dat de Japanse dui­zendknoop in tuinen opduikt, is niet groot volgens Sievert. 'We zien de plant vooral op braakliggende terreinen. Maar als de duizendknoop onverhoopt mocht verschij­nen, is het advies om de plant niet bovengronds af te maai-en. Wel: de wortels zorgvul­dig uitsteken en dat lange tijd volhouden. En bovendien: de plantresten niet in de groene bak, maar bij het grijze rest­afval doen. Meer lezen? Zoek naar 'duizendknoop' op de website van Circulus-Berkel:

@ www.circulus-berkel.nl