menu

RootBarrier® Paddenscherm te Monster

Anita Molenaar
Marketing

RootBarrier® Paddenscherm te Monster

Voor de herontwikkeling van een braakliggend terrein te Monster, is in samenwerking met Aqua-Terra Nova over een lengte van ca. 1000m¹ een HDPE 1 mm paddenscherm geïnstalleerd. Na onderzoek is gebleken dat op dit terrein de rugstreeppad is aangetroffen. Om de padden te kunnen vangen en ervoor te zorgen dat ze niet terugkeren tijdens de werkzaamheden, is het plaatsen van een goed paddenscherm een must. Er wordt doorgaans gekozen voor een scherm van 70 cm hoog. Deze wordt in een geul van 20 cm met paaltjes vastgezet zodat er een stevige constructie ontstaat die voor lange tijd kan blijven staan en de rugstreeppad beschermd.