menu

Tip van de week: Creëer een waterbuffer

Queeny de Haan
Marketing

Bomen hebben een positief effect op onze groene leefomgeving en verbeteren de biodiversiteit in stedelijke gebieden. Daarnaast dienen ze als filters voor stedelijke luchtvervuiling en fijnstof. Ze verkoelen de lucht met 2 tot zelfs 8 graden Celsius en bestrijden de klimaatveranderingen door de absorptie van CO2. Bovendien zorgt de aanwezigheid van groen in de directe omgeving ook nog voor een verhoging van de vastgoedwaarde van huizen met 4 tot maar liefst 15%.   

Bomen leveren een ‘groene bijdrage’ aan onze leefomgeving, echter verandert het klimaat sneller dan de bomen kunnen bestrijden en dit heeft negatieve gevolgen voor de waterhuishouding. Een geleidelijke toestroom van water is hetgeen dat essentieel is voor een optimale gezonde groei van bomen. Stedelijke gebieden krijgen door deze verstoorde waterhuishouding steeds vaker te maken met wateroverlast door intense neerslag of watertekort door langere periodes van droogte. Het wordt de bomen dan ook niet makkelijk gemaakt om overeind te blijven staan.

Een groot deel van het regenwater verdampt en het overige komt vaak in het riool terecht, omdat de bodem niet in één keer de grote hoeveelheid water kan opnemen. Een langzame, gelijkmatige bevochtiging van de bodem rondom de boom zorgt ervoor dat de boom de kans krijgt om het water op te nemen en de voedingsstoffen hieruit te halen. Met de RootBarrier® Waterbag kun je een waterbuffer creëren. Deze Waterbag heeft een maximale opslag van ca. 75 liter water en in ca. 6 tot 10 uur druppelt het water uit de Waterbag. Daarnaast is het zelfs mogelijk om meerdere Waterbags aan elkaar te ritsen.